آزمایشگاه CityPay

در این قسمت شما میتوانید بیشتر با آزمایشگاه CityPay آشنا شوید

به منظور اطمینان از تطابق شرکتهای فعال در این حوزه و نظارت بر پیاده سازی صحیح CityPay، ضروری است تا محصولات پیشنهاد شده مورد آزمون قرار گرفته و شرایط انطباق با الزامات فنی CityPay راستی آزمایی گردد. برای این منظور با بهره گیری از خدمات آزمایشگاه کارت هوشمند تحت نظارت سازمان ملی استاندارد سعی شده است تا شرایط آزمون استاندارد و شفافی برای تأمین کنندگان فراهم گردد.

لذا کلیه شرکتهای علاقه مند به اخذ گواهی "تطابق با الزامات CityPay" می‌توانند با هماهنگی آزمایشگاه مذکور نسبت به آزمون محصول خود و اخذ گواهی اقدام نمایند. فرآیند کلی اخذ گواهی CityPay در تصویر زیر نمایش داده شده است.

آزمایشگاه مذکور مبتنی بر استاندارد -17025سازماندهی شده و بر اساس رویه‌های کاری مدون نسبت به دریافت و ارزیابی محصولات معرفی شده اقدام می‌نماید. فرمهای اولیه مورد نیاز جهت ارائه درخواست اخذ گواهی‌ CityPay به شرح زیر می‌باشند :

با دریافت درخواست اخذ گواهی CityPay در قالب فرم های مذکور، بررسی های حقوقی و فنی اولیه از سوی کمیته های مربوطه تحت نظارت آزمایشگاه انجام شده و نتیجه آن به اطلاع درخواست دهنده رسانده خواهد شد. در صورت تائید درخواست، آزمایشگاه اقدام به تحویل مستندات، راهنماها و سایر ابزار موردنیاز جهت پیاده سازی الزامات CityPay خواهد نمود.

پس از پیاده سازی الزامات و ارائه نمونه محصول به آزمایشگاه از سوی شرکت درخواست دهنده، میزان انطباق محصول با الزامات CityPay (مطابق با استانداردها و الزامات اعلامی) مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار خواهد گرفت. نتیجه ارزیابی طی گزارشی به اطلاع درخواست دهنده گواهی رسانده خواهد شد که در صورت انطباق با الزامات، شرکت موفق به اخذ گواهی CityPay می گردد. همچنین در صورت وجود موارد عدم انطباق لازم است موارد از سوی درخواست دهنده برطرف و نمونه جدید، جهت ارزیابی مجدد به آزمایشگاه ارائه گردد.

شرکت ها و محصولات آنها که موفق به اخذ گواهی‌نامه انطباق می گردند در سایت CityPay معرفی خواهند گردید.CityPay راه کار نوین پرداخت ارائه شده توسط شرکت فناوران ایمن شبکه فاش می‌باشد که امکان پرداخت سریع و قابل اطمینان را فراهم می‌آورد. راه‌کار پرداخت CityPay با استفاده از فناوری‌های نوین کارت هوشمند امکان بهره بردن از روش‌های پرداخت جدید را امکان‌پذیر می نماید.

 

آدرس:
تهران – خیابان سپهبد قرنی – بالاتر از بیمارستان آپادانا – ساختمان فناوری اطلاعات بانک شهر
تلفن:
83364102 (021)

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فناوران ایمن شبکه فاش می باشد. قوانین استفاده از سایت